Uw eerste afspraak

U heeft zich via het contactformulier aangemeld, dan wordt u gebeld om te kijken of u bij de juiste zorgverlener bent. Er wordt gekeken wanneer een afspraak mogelijk is. Eventueel wachttijd wordt met u besproken.

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw medicatielijst en een verwijzing van uw huisarts mee te nemen als u komt. Heeft u het niet, dan kunt u het altijd bij uw apotheek en uw huisarts opvragen.

Mocht u veranderd zijn van zorgverzekeraar, vragen we u de nieuwe gegevens mee te nemen.

Mocht u veranderd zijn van huisarts, vragen we u de nieuwe huisarts te vermelden.

Als u verhinderd bent, verwachten wij dat u dit, bij voorkeur 24 uur voor de afspraak meldt d.m.v een mail of telefoontje.

Behandelingskosten vallen onder de basisverzekering en worden door de zorgverzekeraars vergoed na inhouding van het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico. Dit eigen risico staat los van de duur van uw behandeling.