Wie kan zich aanmelden?

Het zijn vooral mensen die zich kunnen aanmelden, met angst- en stemmingstoornissen, mensen met steeds terugkerende conflicten met zichzelf of hun omgeving, met werk gerelateerde psychische problemen, met heftige gebeurtenissen in hun leven en de daaruit voortvloeiende ontregeling, maar ook zij die niet begrepen lichamelijke klachten hebben en ander psychisch cq. psychiatrisch lijden.

De praktijk is toegankelijk voor mensen vanaf 18 jaar.

Het is dus niet voor:
Zij die meer dan ambulante zorg nodig hebben of toch frequent in crisis raken. Zij die de zorg nodig hebben die een grotere organisatie beter kan bieden en zeker zij die 24 uur zorg nodig hebben kunnen bij de vrijgevestigde psychiater niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.