Wat?

Wat is een psychiatrische aandoening?
Een psychiatrische aandoening is een geestelijke zijnstoestand die het alledaagse functioneren hindert of zelfs onmogelijk maakt. Het uit zich in gestoord gedrag, angsten, depressies, concentratie en aandachtsstoornissen, problemen in waarnemen, problemen met het denken. Het niet of onvoldoende meer in staat zijn om van je mogelijkheden gebruik te maken.

Wat is een psychiater?
Een psychiater is een medisch specialist die zich na de studie tot arts specialiseert in de psychiatrie. 'Psyche' betekent geest, ziel en 'iater' betekent in het Grieks geneesheer. Dus geneesheer in de aandoeningen van de geest/ziel.

Wat doet een vrijgevestigd psychiater?
Middels gesprekken en aanvullende onderzoeken stelt de psychiater een diagnose. De diagnose is bio-psycho-sociaal-zingevend. Dat wil zeggen in hoeverre er lichamelijke, psychologische, sociale oorzaken voor de aandoening zijn en wat het betekent in het leven van de betrokkene en diens omgeving.
Na een zorgvuldig diagnose volgt een behandelplan waarin de te volgen behandeling wordt beschreven.
Naast therapeutische gesprekken en adviezen kan de psychiater werken met farmacotherapie, lichttherapie, specifieke therapeutische interventies van cliënt centered tot directieve echtpaartherapie, van therapie op psychoanalytische grondslag tot oplossingsgerichte therapie.

Wat is een psychiater/psychotherapeut?
Dat is een psychiater die behalve zijn erkenning als arts in het overheidsregister BIG geregistreerd met specialisatie psychiatrie, ook geregistreerd is als psychotherapeut, dwz dat deze daar ook een speciale opleiding voor heeft gevolgd.

Wat is een vrij gevestigde psychiater?
Dat is een psychiater met een eigen praktijk,die niet in dienst van een grote organisatie werkt. Privacy en persoonlijke aandacht is maximaal gewaarborgd. Het nadeel is dat de praktijk niet alle faciliteiten tot haar beschikking heeft als bij een grote organisatie.